>Copyright

heeft u vragen,

neem dan contact met ons op! eindhoven

040-3400080

hilversum

035-2200990

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van Tim en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoedingen beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Tim.