WERKGELUK - 10 min leestijd

Binden en Boeien van je medewerkers

Simone Janssen op 20 augustus, 2020

Goede medewerkers vervang je liever niet. Je krijgt niet alleen te maken met de wervingskosten, maar ook met het verlies aan kennis en productiviteit van ingewerkte medewerkers. Het duurt toch een paar maanden voordat je nieuwe medewerker helemaal ingewerkt is. Hier volgen vijf tips om je goede medewerkers te behouden.

1. Waar liggen de behoeftes? 

Medewerkers hoeven niet openlijk te klagen om toch ergens niet tevreden over te zijn. Ben dit moment voor door te monitoren hoe tevreden ze zijn en waar eventuele behoeftes liggen. Dit kan door middel van:

  • Een medewerkerstevredenheidsonderzoek– Doe een jaarlijks anoniem onderzoek waar je zoveel mogelijk aspecten van het werk aan bod laat komen. Bijvoorbeeld hoe tevreden zijn de medewerkers met het werk, met hun ontwikkelmogelijkheden, beloning, de cultuur, de werk-privé balans, etc. 
  • Voortgangs-/evaluatiegesprekken– Bij TIM gebruiken we naast de voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken de wekelijkse bila’s om te bekijken of onze medewerkers tevreden zijn met de werkzaamheden. Stel hierin open vragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de medewerker.
  • Loop rond– Naast de “officiële” gesprekken is het ook goed om informeel contact te maken. Loop rond, lunch gezamenlijk of praat tijdens een personeelsuitje eens over waar de behoefte ligt.
  • Exitgesprekken– Wanneer een medewerker besluit om te vertrekken is het goed om te weten wat de redenen van vertrek zijn. Wanneer je dit doet in een exit gesprek (het is handig om hiervoor een vragenlijst te maken) kun je de antwoorden op je vragen gebruiken om je andere medewerkers nog beter te binden en te boeien.

2. Geef waardering

Behoefte aan waardering heeft iedere medewerker. Waarderen kan op verschillende manieren en dat hoeft echt niet altijd in de vorm van een loonsverhoging, dat kan ook door wat vaker een compliment te geven of een medewerker in het zonnetje te zetten bij de gezamenlijke kick off van de week of een evaluatie van een project. Daardoor voelen medewerkers zich meer gewaardeerd.

3. Zorg voor ontwikkeling

Medewerkers willen zich graag blijven ontwikkelen. Dat geldt zeker voor jonge medewerkers die net starten met hun carrière. Bij TIM binden wij dit jonge talent door ons eigen opleidingsprogramma ‘De TIM Professional’ waarin ze een jaar lang intensief begeleid worden om daarna zelfstandig aan de slag te gaan en ze de mogelijkheid hebben om door te groeien.

Wil je jong talent aan je binden, zorg dan dat je voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebt. Niet alle bedrijven zijn groot genoeg voor het bieden van een heel loopbaantraject. Maar dan kun je door het beschikbaar stellen van externe trainingen of cursussen medewerkers zich laten ontwikkelen. Uiteindelijk levert dat betere en tevredenere werknemers op!

4. Wees flexibel

Ook flexibiliteit is een van de voorwaarden van werkgeluk. Medewerkers houden ervan als ze hun werkzaamheden zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen inrichten. Uiteraard zijn er vaste richtlijnen en deadlines te halen, maar als je je medewerkers wat meer vrijlaat dan zal je daar zeker de vruchten van plukken.

5. Stimuleer trots

Medewerkers werken graag bij een bedrijf waar ze trots op zijn. Stimuleer dat! Vier je successen groots en deel ze bijvoorbeeld op je eigen website, dat is ook weer leuk om te zien voor toekomstige sollicitanten, dat zorgt voor een ‘wij’-gevoel en een positieve sfeer. Laat ook tevreden klanten aan het woord en deel deze ervaringen.

Prettiger en productiever

Deze vijf punten zijn eenvoudig te realiseren. Het is vooral een kwestie van doen! Het begint bij het in kaart brengen van de behoeftes en eindigt met het vieren van de successen en het stimuleren van trots. Doordat medewerkers zich op deze manier meer aan het bedrijf gaan binden en meer geboeid worden, zullen ze minder snel ergens anders gaan werken. Het zorgt er daarnaast voor dat medewerkers prettiger werken en productiever zijn, waardoor je uiteindelijk een hoop geld kan besparen. 

Picture of Simone Janssen

Simone Janssen

Al ruim 10 jaar specialist in het HRM vakgebied. Als Human Resource Manager eindverantwoordelijk voor succesvolle in- en doorstroom van alle vacatures bij TIM, talent-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling, naleving van arbeidsvoorschriften en -wetgeving, en strategische advisering van directie op het gebied van HR beleid.