Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie is een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is, zo ook binnen het bedrijfsleven. TIM is hier actief mee bezig geweest om te zorgen dat dit een vast onderdeel is geworden van ons eigen DNA om samen verder te komen.

clay-banks-LjqARJaJotc-unsplash

Het DNA van TIM

Bij TIM maakt Diversiteit & Inclusie deel uit van ons DNA en als zodanig is het ingebed in alle onderdelen van ons bedrijf. Dit betekent niet alleen dat we als werkgever gelijke kansen bevorderen, maar dat we dit ook bespreekbaar maken met onze klanten. We bevorderen een cultuur van inclusie en verbondenheid en daarmee brengen we actief verschillende stemmen in zakelijke beslissingen. Inclusie staat voorop bij TIM. Dit begint meteen bij het begin wanneer we kijken naar de werving en het aantrekken van kandidaten en het blijft onderdeel van onze werkwijze. Deze zien wij terug in onze selectie-, introductie-, ontwikkelings- en promotieprocessen. Dit is onderdeel van onze bedrijfscultuur en strategie waarbij er geen uitzonderingen worden gemaakt.

 
nathan-dumlao-pMW4jzELQCw-unsplash-1

Verschillen worden gewaardeerd

Vanaf het moment dat een kandidaat in contact komt met onze organisatie, ofwel in de rol van arbeidsbemiddelaar of als potentiële werkgever, of zelfs als een van onze klanten, moeten ze begrijpen dat hun verschillen worden gewaardeerd. Van de formulering in een functiebeschrijving, via de manier waarop een interview wordt afgenomen, hun introductie en gedurende hun hele loopbaanervaring. Leidinggevenden moeten inclusief zijn in hun aanpak. Ze moeten op zoek gaan naar uiteenlopende input van hun mensen om een ​​rijke gedachtegang en innovatie te garanderen. Een bedrijfscultuur moet staan voor inclusie, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt om zichzelf te zijn op de werkplek, zonder uitzondering geaccepteerd te worden, en dat hun stem ertoe doet.

unluck-your-potential

Resultaten verbeteren

Om een ​​echt divers personeelsbestand op te bouwen, moeten organisaties bereid zijn om te evalueren: luisteren naar verschillende perspectieven, actief op zoek gaan naar verschillende meningen en individuen toestaan ​​de status-quo uit te dagen. De sleutel is om groepsdenken uit te schakelen en verandering aan te moedigen om zakelijk succes te stimuleren. Voor onze afdelingen zijn D&I-doelen opgesteld. We verwachten en eisen dat ze inspanningen leveren om deze doelstellingen te halen. Organisaties die dit goed doen, blijken aanzienlijk beter te presteren dan organisaties die dat niet doen. Hoewel er natuurlijk morele en ethische drijfveren zijn voor Diversiteit en Inclusie op de werkplek, valt niet te ontkennen dat er ook een duidelijke commerciële waarde is voor bedrijven.

Jill Sloots - HR Medewerker

Ga jij bij ons aan de slag?

Bij TIM kun je aan de slag binnen de sales, de HR of op de office-afdeling. Maak je een nieuwe stap of sluit je ervaring niet geheel aan maar heb je wel de ambities die wij zoeken, dan leiden we je op tijdens jouw persoonlijke loopbaantraject.